Administracija

Krojeno po Vašoj mjeri!

Administracija

Krojeno po Vašoj mjeri!

  • Dostava dokumenata.
  • Izrada skladišnih dokumenata.
  • Vođenje blagajničkog poslovanja.
  • Priprema naloga za plaćanje ulaznih računa.
  • Skeniranje dokumenata.

Kontakt Informacije

Tamara Škarica

Zdenčice 6, 10434 Orešje

Javite nam se!

Odgovaramo na sve upite.