Energetska obnova

Prijave i pomoć oko natječaja

Poticaji za energetsku obnovu obiteljskih kuća obuhvaćaju:

Ostvarite 60% poticaja za energetsku obnovu obiteljskih kuća u 2021. godini!

Poticaji za energetsku obnovu obiteljskih kuća obuhvaćaju:

 • Zamjenu vanjske stolarije
 • Toplinsku zaštitu ovojnice grijanog prostora (vanjskog zida, stolarije, krova iznad grijanog prostora, stropa, ukopanih dijelova i poda)
 • Ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (sunčani toplinski pretvarači – kolektori (solarni paneli), sustavi na drvnu sječku/pelete (kotlovi na biomasu), dizalice topline i fotonaponski pretvarači/paneli).
wind turbine
Mjera Maksimalno dozvoljena jedinična cijena (kn/m2) Maksimalni iznos opravdanog troška (kn) Stopa sufinanciranja Maksimalni iznos sufinanciranja po javnom pozivu (kn)
TOPLINSKA IZOLACIJA VANJSKE OVOJNICE Vanjski zid 350 100.000 60% 60.000
Ravni krov 500
Izolacija stropa prema negrijanom tavanu 140
Kosi krov 500
Pod 500
ZAMIJENA VANJSKE STOLARIJE 2.500 100.000 60% 60.000
SUNČANI TOPLINSKI SUSTAVI - 36.250 60% (maksimalno dvije mjere, ali samo u kombinaciji s barem jednom mjerom na vanjskoj ovojnici) 21.750
KOTLOVI NA SJEČKU / PELETE - 36.250 21.750
DIZALICE TOPLINE - 48.750 29.250
FOTONAP. SUSTAVI - 91.250 54.750
Tablica 1: iznos poticaja za energetsku obnovu obiteljskih kuća 2021.
discount

Uvjeti za energetsku obnovu

Jednostavno i razumljivo

 • Obiteljska kuća mora biti zakonito izgrađena, s pravomoćnim dokumentima kojima se dokazuje legalnost
 • Vlasnik, ili barem jedan od suvlasnika obiteljske kuće mora imati prijavljeno prebivalište na toj adresi
 • Vlasnik, niti suvlasnik ne smije biti pravna osoba
 • Obiteljska kuća mora biti do 600 m2 bruto podne površine (BPP)
 • Najmanje 50% BPP obiteljske kuće mora biti namijenjeno za stanovanje
 • Obiteljska kuća smije imati najviše tri stambene jedinice
 • Energetski razred kuće (prema energetskom certifikatu, vrijednost QH,nd) mora biti D, ili niži za kontinentalni dio Hrvatske, tj. C, ili niži za primorski dio Hrvatske.
 • Obnovom se ne smije promijeniti neto građevinska površina
 • Obiteljska kuća ne smije imati narušenu mehaničku otpornost i stabilnost konstrukcijskih elemenata
 • Morate na vrijeme predati kompletnu i urednu dokumentaciju koja se traži natječajem (tj. javnim pozivom).
 • Podnostelj zahtjeva mora biti fizička osoba i ujedno vlasnik, ili suvlasnik

Kontaktirajte nas na vrijeme!

Dokumentacija za javni poziv

Kontaktirajte nas na vrijeme, kako bi Vam unaprijed pripremili dokumentaciju za javni poziv. Imajte u vidu da je novim nacrtom za energetsku obnovu obiteljskih kuća 2021. predviđen javni poziv, a ne natječaj (iako ga tako nazivamo u određenim dijelovima teksta, kao udomaćenu riječ), a razlika je u tome što se u javnom pozivu prihvaćaju prvih X prijava koje zadovoljavaju uvjete poziva, dok se na natječaju prihvaćaju sve uredne prijave u natječajem zadanom roku. Prijave na ovaj poziv vrše se online preko aplikacije.
calendar
celebration

Poticaji za ranjive skupine građana

100% sufinanciranja

Ranjive skupine građana su građani ugroženi energetskim siromaštvom. U Hrvatskoj ne postoji definicija energetskog siromaštva, niti su do sada utvrđeni opći kriteriji, odnosno metodologija za utvrđivanje energetskog siromaštva. Ipak, energetsko siromaštvo ušlo je kao pojam u Zakon o energetskoj učinkovitosti.

Ranjivim skupinama građana država će sufinancirati 100% iznosa za izradu kompletne dokumentacije, opremu i radove na vanjskoj ovojnici (toplinska izolacija i vanjska stolarija), te za uvođenje jednog sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (kotao na bio masu, dizalica topline, ili fotonaponski sustav). Maksimalni iznos sufinanciranja za izradu dokumentacije je 10.000 kn, a za opremu i radove na vanjskoj ovojnici i vanjskoj stolariji je 236.250 kn, uz uvjet da vanjska ovojnica ne smije biti veća od 1.000 m2, a sustav za korištenje obnovljivih izvora energije ne smije biti skuplji od 36.250 kn.

Osnovni kriterij za sudjelovanje u ovom dijelu programa energetske obnove je da je vlasnik obiteljske kuće, ili član kućanstva s prebivalištem u obiteljskoj kući korisnik zajamčene minimalne naknade, koja se dodjeljuje socijalno najugroženijem stanovništvu sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Socijalni status se dokazuje preslikom rješenja o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu i preporukom nadležnog centra za socijalnu skrb da je prijavitelj među prioritetnom skupinom primatelja zajamčene minimalne naknade, prema kriterijima utvrđenim u naputku MDOMSP-a.

Budući da centar za socijalnu skrb određuje energetskog certifikatora, molimo Vas da se za sva pitanja obratite nadležnom centru za socijalnu skrb.

Kako se pripremiti za javni poziv?

Kontaktirajte nas:

 • Kontaktirajte nas tako da nam pošaljite email sa svim traženim dokumentima, kako bi mi bili sigurni da li ispunjavate osnovne uvjete za prijavu na javni poziv za dobivanje subvencije/državnih poticaja za energetsku obnovu obiteljske kuće, te kako bi iste dokumente pripremili za javni poziv.
 • Nakon što zaprimimo i pregledamo dokumente, kontaktirat ćemo Vas telefonom, ili emailom kako bi Vam potvrdili primitak dokumenata i kako bi se dogovorili oko termina za izlazak na energetski pregled. Šaljemo Vam ponudu za izradu 1. faze pripreme dokumentacije.
 • Nakon što dogovorimo termin, izaći ćemo na teren i provesti energetski pregled obiteljske kuće, na temelju kojeg ćemo izraditi potrebne proračune.
 • Proračunima provjeravamo koliku uštedu u potrošnji toplinske energije za grijanje ostvarujete.
 • Dovršavamo svu potrebnu dokumentaciju za javni poziv. Kada javni poziv bude otvoren za prijavu, biti ćete u potpunosti spremni za “borbu najbržeg prsta” sa svom potrebnom dokumentacijom.
faq

Što nakon prijave na javni poziv?

Iščekivaje i akcija!

 • U roku od 45 dana od zaprimanja uredne, na vrijeme poslane i potpune dokumentacije, od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobit ćete Odluku i Ugovor o sufinanciranju energetske obnove obiteljske kuće.
 • U roku od 24 mjeseca nakon što ste dobili Odluku i Ugovor o sufinanciranju energetske obnove, izvođač radova je dužan izvesti i potpuno dovršiti radove.
 • Nakon izvedenih radova izrađujemo Izvješće o završnom energetskom pregledu i izdajemo energetski certifikat obiteljske kuće.
 • Nakon izrade energetskog certifikata šaljemo svu potrebnu dokumentaciju u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa zahtjevom za isplatu bespovratnih sredstava
 • U roku od 30 dana od kad Fond primi urednu i potpunu dokumentaciju sa zahtjevom za isplatu sredstava, Fond će isplatiti bespovratna sredstava na račune certifikatora i izvođača radova. Ukoliko ste sami podmirili račun izvođača radova i priložili dokaz, bespovratna sredstva će biti isplaćena na Vaš račun.

Kontakt Informacije

Tamara Škarica

Zdenčice 6, 10434 Orešje

Javite nam se!

Odgovaramo na sve upite.